יש לי רק עוד יום אחד להסביר לאנשים שאיתי מה קרה. זה קשה. קשה לעשות הסברה במקום להתבדח ולהיות חברמנית. הם רואים אותי כל הזמן כותבת. הם שואלים מה אני כותבת…. אז ניסיתי לתרגם בשבילם שיר קצר ופשטני שפירמתי פה. אבל עכשו שאני כותבת בשביל הסברה…. יצא יותר ארוך. עדיין פשטני אבל אם לא ניקח עכשו את זכות הצעקה ורק נתפייט, אז אימתי?!
*
*
*
Let me be simplistic and furious
*
*
We teach our children

To celebrate life…
They teach their children

To swing a knife !

*
We teach our children

to be messengers of good will…

They educate their children

!kill

*
We teach our children

not to step on an ant or a grasshopper…

They instruct their children

To be a righteous murderer!

*
We teach our children

to love and respect…

They coach their children

To rape and dissect!

*

They act out of spite

with which they were breastfed,

We fight out of love

for those not yet dead

*
they call godly the slaughter

of youth during dance,

They call violence

our defense,

*
They are guaranteed girls

at the paradise of their god

We stand in the breach

for the whole free world.

*
We are fighting for a tiny

piece of living earth,

They fight to inflict upon

The ' infidels' — Death!

*
They hide in tunnels under hospitals and family homes

Not minding if they turn danger prone,

getting instructions from the devil in Iran

believing for this they were born

And so on, And so on, And so on…