< בחזרה לרשימת הספרים

שיחותי עם רחל

הוצאת הקיבוץ המאוחד

מרוץ השליחים של השירה העברית, נטלה סבינה מסג מרחל את לפיד הכנרת, שלחופה היא חיה וכותבת מזה 50 שנה.
המשותף לשתי המשוררות הוא הפיכת הכנרת לעוגן פיזי-רגשי, וסגנון כתיבה המבקש לשמור על "הניב התמים".
השונה בין השתיים הוא המודעות האקולוגית של המאה ה -21 הניכרת בשירי מסג והופכת אותם משירי טבע לשירה אקופואטית.

על סבינה מסג אמרה דליה רביקוביץ: "שירתה צלולה וחודרת לב".