< בחזרה לרשימת הספרים

מכתב אחרון לאדם – ניגון קוליקובסקי – פרס כליל לאקופואטיקה

הוצאת הקיבוץ המאוחד / כליל לאקופואטיקה

המשורר ניגון קוליקובסקי, חתן "פרס כליל לאקופואטיקה" לשנת 2021, הוא נציגה של תרבות אלטרנטיבית המתפתחת בישראל ובעולם. ערכיה של תרבות זו התהוו, בין השאר, לנוכח משבר האקלים, ורבים מחבריה הם צעירים שלוקחים ברצינות את הצורך בשינוי אורח החיים, בהפחתת הצריכה, בזיקה מחודשת לטבע ובהינתקות מהפוליטיקה במובנה הצר.

קוליקובסקי וחבריו מרבים לטייל בעולם. כמין נוודים מודרנים, הם מרגישים בנוח בכל מקום ואינם דבקים בבית ובמשרה קבועים, ואף לא בזהות לאומית. ניכר בהם שהושפעו עמוקות מן הסופרים והמשוררים של דור הביט, אולם מרדנותם בהגמוניה אין משמעה מרד בתוצריה הספרותיים, ונדמה שכל אחד מהם נטוע גם בתרבותו המקומית.

כך, בשירתו של קוליקובסקי, גם כשהיא נודדת בין סקנדינביה הפראית לערי הודו הסואנות ועוסקת בנופים רחוקים ובמסורות עתיקות, ניכרת הזיקה למשוררים כישראל אלירז, זלדה ופנחס שדה. כמוהם, נדמה שהוא מבקש לנסח את הקשר בין היומיומי לאינסופי, בין המקומי לאוניברסלי – ולטפח את תדר ההיות.